Договір про організацію та участь у подіях

Цей документ, умови якого викладені нижче, є офертою (пропозицією) Громадської організації «ДІДЖИТАЛ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 45139930, юридична адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 26), що зареєстрована та законно існує за законодавством України (надалі – Організація) фізичним (в тому числі зі статусом підприємця) та представникам юридичних осіб (надалі - Користувачам), укласти Договір про організацію та участь у подіях (надалі – Договір) на нижчезазначених умовах та стати Учасником (як визначено нижче по тексту) Події (як визначено нижче по тексту).

Метою діяльності Організації є сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема шляхом організації та проведення відповідних заходів.

Цей Договір є укладеним Сторонами з моменту здійснення Користувачем акцепту пропозиції. Авторизація Користувача (як визначено нижче по тексту) на Сайті вважається акцептом пропозиції Організації укласти цей Договір. Користувач зобов’язаний прочитати умови цього Договору перед Авторизацією на Сайті. Користувач, який не погоджується з умовами цього Договору, не має права створювати Обліковий запис Користувача та реєструватись на Події.

1. Основні поняття

1.1. Авторизація Користувача – процес реєстрації Користувача на Сайті шляхом введення особистих (персональний) даних (як от прізвище, ім’я, по батькові, сфера діяльності, вік, адреса електронної пошти, номер телефону та/або інших даних) з подальшим підтвердженням такої Авторизації в порядку, визначеному цим Договором. Внаслідок Авторизації Користувача, Користувач має власний обліковий запис (особистий кабінет) та має змогу використовувати Сайт згідно з його функціональним призначенням, зокрема, реєструватись на Події на визначених цим Договором умовах.

1.2. Користувач – повнолітня, дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець та/або представник юридичної особи, яка має намір відвідати Подію та Авторизується на Сайті.

1.3. Обліковий запис (особистий кабінет) Користувача – персональна вебсторінка Користувача на Сайті, за допомогою якої він може отримати доступ до інформації щодо Подій, зареєструватися на Події та/або вчинити інші дії, які відповідають функціональній можливості облікового запису та Сайту.

1.4. Подія – захід, організований Організацією в форматі тренінгу, лекції, воркшопу, конференції, творчого заходу, круглого столу, вебінару, тематичної гри, практикуму тощо, як один так і тематично об’єднані в курс, в рамках Проєкту «Дія.Бізнес» у Луцьку.

1.5. Партнерська Подія – Подія, організована та/або проведена Партнером Організації, відповідно до п.8.4. цього Договору.

1.6. Проєкт «Дія.Бізнес» у Луцьку – напрям діяльності Організації, метою якого є реалізація дій, зокрема, але не виключно організація та проведення Подій, спрямованих на впровадження, підтримку та розвиток національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес, ініційованого Міністерством цифрової трансформації України.

1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації в рамках Проєкту «Дія.бізнес» у Луцьку, що структуровані у межах адреси https://diia-business.ideil.dev, доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет.

1.8. Учасник – Користувач, реєстрація на Подію якого є підтвердженою, в порядку, визначеному цим Договором.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором, Організація організовує Подію, її проведення та надає інформацію про неї на Сайті, а Користувач має право зареєструватися на Подію на умовах та в порядку, визначеними в цьому Договорі.

2.2. Користувач зобов’язується створити Обліковий запис Користувача на Сайті для отримання функціональної можливості зареєструватися на Подію.

2.3. При створенні Облікового запису, Користувач надає відомості про себе (персональні дані), необхідні для Авторизації Користувача.

2.4. Після внесення відповідних даних, Користувач отримує лист на вказану ним адресу електронної пошти для підтвердження даних. Користувач зобов’язується вчинити дії, визначені у листі, для належної реєстрації (створення) Облікового запису.

2.5. Користувач, який має Обліковий запис, може реєструватися на Події, відомості про які містяться на Сайті.

2.6. Користувачу забороняється передавати третім особам логін та пароль для входу в Обліковий запис Користувача. У випадку здійснення таких протиправних дій, Організація залишає за собою право без попередження Користувача деактивувати Обліковий запис Користувача, який порушує умови цього Договору, на визначений Організацією строк, в тому числі назавжди.

2.7. Інформація про конкретну Подію, її тему, дані про спікера (лектора, тренера тощо), вартість участі, дата, час та місце проведення Події, інша важлива інформація розміщуються на Сайті, за загальним правилом, за 2 (два) дні до дати проведення Події. Така інформація може бути розміщена раніше, а у випадку настання об’єктивних обставин, які вплинули на можливість розмістити інформацію у визначений строк, інформація може бути розміщена Організацією пізніше, що не вважається порушенням умов цього Договору.

2.8. Кількість місць на Події обмежена і вказується Організацією на Сайті.

2.9. Організація має право скасувати або перенести Подію у зв’язку з об’єктивними причинами з попереднім повідомленням Учасників шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту.

3. Порядок реєстрації на Подію

3.1. Участь у Події, що організовується Організацією, може бути безкоштовною або оплатною.

3.2. У випадку, якщо участь у Події є безкоштовною, Користувач обирає на Сайті безкоштовну Подію, яку бажає відвідати та реєструється на неї шляхом натискання кнопки «Зареєструватись на подію».

3.3. Користувач, що зареєструвався на безкоштовну Подію, автоматично потрапляє в список очікування, про що отримує лист на електронну пошту Користувача.

3.4. Організація має право відмовити Користувачу у реєстрації на Подію через відсутність місць або з інших об’єктивних причин без пояснення їх Користувачу та без застосування до Організації жодних мір відповідальності.

3.5. У разі проведення тематичних Подій та/або Подій для спеціалістів конкретних сфер, перевага у реєстрації надається представникам визначеної сфери, що не вважається порушенням умов цього Договору.

3.6. За наслідком отримання заявки/запиту Користувача на реєстрацію на Подію, Організація надсилає Користувачу лист про відмову у реєстрації на Подію (незалежно від назви листа) або лист з підтвердженням такої реєстрації.

3.7. У випадку, якщо Користувач обрав оплатну Подію, Користувач натискає кнопку «Зареєструватися та оплатити» і здійснює оплату Події, в порядку визначеному цим Договором. Користувач, що реєструється на декілька Подій, що тематично об’єднані в курс, здійснює оплату курсу Подій, в порядку визначеному цим Договором.

3.8. Користувач, який оплатив участь у Події, вважається зареєстрованим на Подію з моменту надходження коштів на банківський рахунок Організації.

3.9. Зареєстровані Користувачі на Подію (у випадку безкоштовної Події - з моменту отримання листа на електронну пошту з підтвердженням реєстрації; у випадку оплатної Події - з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Організації) вважаються Учасниками.

3.10. Учасник за 24 (двадцять чотири) години до часу проведення Події отримує листа на електронну пошту з нагадуванням про Подію.

3.11. Кожен Учасник, зареєстрований на безкоштовну Подію зобов’язаний не пізніше ніж за 4 (чотири) години до часу проведення Події підтвердити свою участь в отриманому листі на електронну пошту, відповідно до п.3.10 цього Договору. У випадку, якщо участь у Події не буде підтверджена в порядку визначеному цим пунктом Договору, реєстрація на Подію автоматично скасовується і Учасник не має права її відвідувати.

3.12. Учасник, який бажає скасувати участь у безкоштовній Події, зобов’язаний не пізніше ніж за 4 (чотири) години до моменту часу проведення Події скасувати свою участь через Обліковий запис Користувача. Учасник, який бажає скасувати участь у оплатній Події, зобов’язаний не пізніше ніж за 48 (сорок вісім) годин до моменту проведення Події, скасувати свою участь через Обліковий запис Користувача.

3.13. Учасник, який скасував участь у оплатній Події у порядку визначеному п.3.12 цього Договору, має право на повернення сплачених коштів шляхом звернення з відповідною вимогою до Організації та зазначенням банківських реквізитів Учасника для повернення грошових коштів.

3.14. Учасник, який не підтвердив свою участь (у випадку якщо Договором передбачено таке зобов’язання), не з’явився на Подію та/або не скасував свою участь в порядку, передбаченим цим Договором, самостійно несе усі пов’язані з цим негативні наслідки, в тому числі не повернення здійсненої ним оплати.

3.15. Організація має право обмежити участь Користувача на наступні Події, якщо він був зареєстрованим, проте тричі не з’явився на Події (незалежно вчинені ці дії поспіль, чи ні). Обмеження участі у Події полягає у відхиленні запиту/заявки на реєстрацію на Подію без пояснення причин.

3.16. Користувачу/Учаснику забороняється видавати себе за іншу особу або отримувати несанкціонований доступ до Облікового запису іншої особи. У випадку здійснення таких протиправних дій, Організація залишає за собою право без попередження Користувача деактивувати Обліковий запис Користувача, який порушує умови цього Договору, на визначений Організацією строк, в тому числі назавжди, та відмовити Учаснику в участі у Події.

4. Вартість участі у Події

4.1. У випадку, якщо Подія є оплатною, її вартість зазначається на Сайті та сплачується Користувачем як повна передоплата на банківський рахунок Організації через запропонований функціонал на Сайті. У випадку реєстрації на курс Подій, Користувач оплачує вартість Подій як повну передоплату.

Комісії банку сплачуються Користувачем самостійно понад суму вартості участі у Події.

4.2. Вартість Події зазначається у національній валюті - гривні.

4.3. Вартість Події визначається Організацією в односторонньому порядку.

4.4. У випадку, якщо Подія є безоплатною, інформація про це зазначається на Сайті.

5. Порядок Участі у Події

5.1. Учасник зобов’язаний з’явитися на Подію за 10 (десять) хвилин до її початку. Організація має право не допустити Учасника до Події, який спізнився.

5.2. Організація не допускає Учасників до Події в стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння і це не вважатиметься порушенням умов цього Договору.

5.3. Цим Договором Учасник надає Організації вільну нічим не обмежену згоду на фото та/або відеозйомку шляхом застосування відеокамери, фотоапарату, камери мобільного телефону, інших технічних засобів, які мають можливість проводити зйомку.

5.4. Цим Договором Учасник надає нічим не обмежену, вільну згоду на публічний показ, відтворення, розповсюдження фото, відео/їх частини із зображенням Учасника та/або його голосом без обмежень території чи способу показу/відтворення/розповсюдження і це не вважатиметься порушенням інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах (немайнових прав) та прав суб’єкта персональних даних.

5.5. Зміст і порядок проведення Події формується спікером (лектором, тренером тощо). Організація не дає жодних гарантій щодо рівня успіху, якого Учасник може досягнути, відвідавши Подію й Учасник приймає ризик того, що надана інформація під час Події може не задовольняти його індивідуальні потреби, інтереси.

5.6. Учасник кожного разу самостійно приймає рішення чи застосовувати поради, інформацію отриману на Події та самостійно несе відповідальність за таке застосування.

5.7. У випадку, якщо під час Події Учасник погано себе почуває, Учасник негайно зобов’язаний повідомити про це представника Організації. Учасник, який має погане самопочуття перед Подією, ознаки респіраторного захворювання, негативні медичні показники, які можуть вплинути на участь у Події не має права відвідувати Подію.

5.8. У випадку, якщо під час Події виконуються практичні завдання, в тому числі практики, які вимагають активних дій від Учасника, Учасник, який не хоче та/або не може їх виконати, не зобов’язаний виконувати їх. Виконання будь-яких завдань, практик чи вчинення інших дій Учасником під час або після Події є його правом.

5.9. У випадку, якщо під час Події на території області/міста буде оголошено повітряну тривогу та/або виникне інша непередбачувана ситуація, Учасник зобов’язаний покинути Приміщення, в якому відбувається Подія. Організація не несе відповідальності за здоров’я та/або життя Учасника.

5.10. Роздаткові матеріали на Події (якщо такі є), презентації та/або інші об’єкти прав інтелектуальної власності доводяться до відома Учасника для його особистого використання. Жодна умова цього Договору не повинна тлумачитись як надання ліцензій, будь-яких інших дозволів Учаснику використовувати об’єкти прав інтелектуальної власності інших осіб.

6. Відповідальність

6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Організація не несе відповідальності за наслідки порушення Користувачем/Учасником умов цього Договору.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

6.4. Сторони докладають усіх зусиль щодо вирішення конфліктів та спорів шляхом переговорів.

7. Умови користування Сайтом

7.1. Умови користування Сайтом регулюється умовами цього Договору.

7.2. Користувач повинен ставитися до своїх даних для входу до Облікового запису як до конфіденційних.

7.3. Користувач має право видалити свій Обліковий запис у будь-який час.

7.4. Використовуючи Сайт, Користувач не повинен: (a) обходити, вимикати чи іншим чином втручатися в будь-які пов’язані з безпекою функції Сайту або функції, які запобігають чи обмежують використання, чи копіювання вмісту, доступного через Сайт; (b) надавати будь-яку неправдиву інформацію в даних Облікового запису; © вводити в оману, що діє від імені третьої особи; (e) надсилати небажані повідомлення, спам або повторювані повідомлення; (f) брати участь у будь-якій незаконній або протиправній поведінці; (g) змінювати, втручатися, перехоплювати, порушувати або намагатися зламати Сайт; (h) неправомірно використовувати Сайт шляхом свідомого впровадження вірусів, троянських програм, хробаків, логічних, часових бомб або іншого подібного матеріалу або вжиття будь-яких інших дій, які можуть зашкодити Сайту; (i) збирати дані інших Користувачів Сайту; (j) подавати або вносити будь-яку інформацію чи коментар про іншу особу, яка є неправдивою, приватною, конфіденційною чи наклепницькою.

7.5. За цим Договором, Користувач запевняє та гарантує, що не буде зловживати ресурсами Сайту, зокрема послугами підтримки.

8. Інші умови

8.1. Сторони погоджуються, що цей Договір вважається укладеним Сторонами з моменту Авторизації Користувача. Цей Договір діє до моменту повного виконання його Сторонами.

8.2. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією зі Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

8.3. Цей Договір є публічним договором.

8.4. Користувач/Учасник, укладаючи цей Договір, надає свою вільну згоду на передачу прав та обов’язків Організації за цим Договором третій особі (фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі, надалі - Партнер). У такому випадку на Партнера поширюються умови цього Договору. У випадку організації та/або проведенні Партнерської Події, Користувач/Учасник отримує на електронну пошту або іншим шляхом інформацію, яка міститиме серед іншого, дані організатора Події - Партнера. Якщо Партнерська Подія є оплатною, оплата Події здійснюється на рахунок Партнера. При оплаті Події на користь Партнера, Користувач/Учасник повторно підтверджує свою згоду на заміну сторони цього Договору. Користувач/Учасник, має право звернутися до Організації для отримання інформації про Партнера та/або Партнерську Подію.

8.5. Договір, укладений Сторонами шляхом прийняття Користувачем цієї пропозиції є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

8.6. Інформація, що надається Користувачем є конфіденційною.

8.7. Цим Договором Користувач/Учасник надає свою вільну згоду Організації на отримання Користувачем/Учасником смс-повідомлень (в тому числі через месенджери) на його номер телефону, листів на адресу електронної пошти, та/або дзвінків від Організації з метою повідомлення Користувача/Учасника про Події та/або надання іншої інформації, не пов’язаної з конкретною Подією, в тому числі з маркетинговою метою. Користувач/Учасник має право відкликати згоду на отримання маркетингової інформації, звернувшись до Організації за номером телефону або на адресу електронної пошти, зазначених на Сайті.

8.8. Організація може оновлювати умови цього Договору для пояснення правил використання Сайту, відвідування Подій або з урахуванням нових або інших правил (наприклад, при додаванні нових функцій Сайту), і Організація залишає за собою право на власний розсуд у будь-який час змінювати та/або вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Зміни набирають чинності в день їх публікації, якщо не вказано інше. Продовження використання Користувачем Сайту після набрання чинності змінами означає, що Користувач приймає ці зміни до Договору.

8.9. Положення Договору вважаються Сторонами автономними, а їх недійсність або неможливість виконання не впливають на дійсність або можливість виконання будь-якого іншого положення.

8.10. Цей Договір укладено українською мовою.

A A A Звичайна версія сайту